KPP Wałcz: informacje o komendzie powiatowej policji

Komenda Powiatowa Policji w Wałczu to ważny element służby bezpieczeństwa na terenie powiatu. Zajmuje się ona ochroną mieszkańców i ich mienia, zapobieganiem przestępczości oraz prowadzeniem śledztw w sprawach kryminalnych. W poniższym artykule przedstawiamy informacje na temat KPP Wałcz.

 1. Struktura KPP Wałcz
  Komenda Powiatowa Policji w Wałczu składa się z kilku wydziałów, w których pracują wysoko wykwalifikowani policjanci. Do najważniejszych struktur należą: Wydział Kryminalny, Wydział Prewencji oraz Wydział Ruchu Drogowego. Wszystkie te struktury działają na rzecz bezpieczeństwa mieszkających w powiecie wałeckim osób.

 2. Zadania i kompetencje KPP Wałcz
  Głównym zadaniem Komendy Powiatowej Policji w Wałczu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. W tym celu policjanci prowadzą działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie przestępczości. Zadaniem KPP Wałcz jest także prowadzenie śledztw w sprawach dotyczących przestępstw na terenie powiatu wałeckiego.

Do kompetencji KPP Wałcz należą między innymi:

 • Prowadzenie postępowań karnych i wykroczeniowych.
 • Wykrywanie sprawców przestępstw oraz zapobieganie przestępczości.
 • Kontrolowanie służb oraz przedsiębiorstw pod kątem przestrzegania prawa.
 • Współpraca z innymi służbami i instytucjami, takimi jak Straż Pożarna, Krajowy Rejestr Karny oraz Służba Więzienna.
 1. Współpraca z mieszkańcami i organizacjami społecznymi
  Komenda Powiatowa Policji w Wałczu prowadzi również liczne działania mające na celu zbliżenie służb policyjnych do mieszkańców. Policjanci organizują spotkania dla seniorów, szkolenia antynarkotykowe dla młodzieży oraz inicjatywy mające na celu poprawienie bezpieczeństwa na drogach. Współpracują także z organizacjami społecznymi, których celem jest promowanie bezpieczeństwa oraz edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy i przestępczości.

 2. Stażystki i stażyści w KPP Wałcz
  Komenda Powiatowa Policji w Wałczu to również miejsce, gdzie odbywają staże aspiranci policji oraz uczestnicy kursów dla podchorążych. To dla nich unikalna okazja do zdobycia doświadczenia w pracy z policjantami oraz zdobycia wiedzy teoretycznej na temat zasad działania służb policyjnych. W ramach staży komenda organizuje liczne zajęcia, w których uczestniczą stażyści i stażystki.

 3. Kontakt z KPP Wałcz
  Komenda Powiatowa Policji w Wałczu znajduje się przy ulicy 1 Maja 5. W razie potrzeby można skontaktować się z nią telefonicznie pod numerem (67) 258 60 22 lub (67) 258 60 00. Policjanci dyżurują całą dobę i udzielą wszelkiej potrzebnej pomocy lub informacji. Warto pamiętać, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego ważne jest, aby zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje oraz podejrzane osoby na terenie powiatu wałeckiego.

Author: teraonline.info.pl