Podstawowa wiedza o systemie ERP

ERP-czyli co?

Czym jest skrót ERP- zarówno w rozumieniu ogólnym, jak i specyficznym, czy też nawet profesjonalnych, bo mocno osadzonym w jednej konkretnej dziedzinie. (W tym przypadku byłaby nią akurat informatyka)- jako system ERPwww.exe.com.pl

Jak nie wiadomo od czego zacząć, zawsze rozpoczynamy po prostu definicją- złota zasada, która przydaje się naprawdę wszędzie ( w życiu prywatnym, pracy, szkole, uczelni i uratuje każdą dłuższą wypowiedź, czy prezentację, a prywatnie pomoże z często z przekonaniem kogoś, do tego czego chcemy – porządek w głowie i stopniowe poznawanie danego zagadnienia sprawiają, że nietrudno być do niego pozytywnie nastawionym.

Jednym z dostępnych w informacje na ten temat popularnych źródeł wiedzy jest internetowa encyklopedia Wikipedia, z której zaczerpnęłam poniższą definicję:

ERP w rozumieniu najbardziej ogólnym

,,Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning – ERP) – metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa”

System ERP typowo w informatyce

,,Jest to też określenie systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem ( zespołem pracowników, zasobami materiałowymi czy też finansami) lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.”

Istotną informacją jest również, to że :
,,Wyróżnia się kilka rodzajów systemów ERP, które są zaliczane do klasy zintegrowanych systemów informatycznych:

– modułowe, tj. składają się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji.

-zintegrowane, tj. składające się z jednej bazy danych oraz jednej platformy biznesowej, gdzie nie występuje żadna wymiana danych pomiędzy modułami, ponieważ wszystkie funkcjonalności korzystają z tych samych danych w czasie rzeczywistym”.

Author: teraonline.info.pl