Częstotliwość lotnicza: co warto wiedzieć o pasmach częstotliwości

W dzisiejszych czasach częstotliwość lotnicza jest kluczowym elementem bezpieczeństwa podczas lotu. To dzięki niej piloci mogą pozostawać w kontakcie z pozostałymi członkami załogi, a także z kontrolą lotów. Jednakże, dla osób, które nie posiadają doświadczenia związane z lotnictwem, tematyka ta może okazać się trudna do zrozumienia. W artykule przedstawiamy ważne informacje na temat pasmach częstotliwości.

 1. Czym jest częstotliwość lotnicza?

Częstotliwość lotnicza to zakres częstotliwości radiowych, które są używane w podczas przeprowadzania lotów. Częstotliwości te pozwalają na transmitowanie komunikatów pomiędzy pilotami a kontrolą lotów, a także pomiędzy samymi pilotami.

 1. Jakie pasma są używane w lotnictwie?

W lotnictwie stosuje się kilka pasm częstotliwości, które są przypisane do różnych typów komunikacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • VHF (ang. Very High Frequency) – pasmo stosowane do komunikacji radiowej między samolotami a stacjami naziemnymi, a także między samymi samolotami. Częstotliwość pasma VHF wynosi od 118 do 136 megaherców.
 • UHF (ang. Ultra High Frequency) – stosowane do komunikacji radiowej między samolotami a stacjami naziemnymi lotniska. Częstotliwość pasma UHF wynosi od 225 do 400 megaherców.
 • HF (ang. High Frequency) – pasmo stosowane do dalekich połączeń radiowych pomiędzy samolotami a stacjami naziemnymi. Częstotliwość pasma HF wynosi od 3 do 30 megaherców.
 • ELT (ang. Emergency Locator Transmitter) – częstotliwość, na której emitowany jest sygnał SOS w przypadku zagrożenia życia lub awarii samolotu. Częstotliwość pasma ELT wynosi 406 megaherców.
 1. Jakie są najważniejsze komunikaty na częstotliwości lotniczej?

Podczas korzystania z częstotliwości lotniczej, samoloty i kontrola lotów komunikują się za pomocą określonych słów i zwrotów. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów najważniejszych z nich:

 • Połączenie z kontrolą lotów – “Tower”, “Approach”, “Departure” itd.
 • Prośba o lądowanie lub start – “Request landing” lub “Request takeoff”
 • Potwierdzenie instrukcji – “Copied” lub “Clearance acknowledged”
 • Awaria lub sytuacja awaryjna – “Mayday” lub “Pan-pan”
 1. Jakie są zasady korzystania z częstotliwości lotniczej?

Korzystanie z częstotliwości lotniczej podlega określonym zasadom, których przestrzeganie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zasad:

 • Zawsze należy podawać pełne imię i nazwisko oraz numer lotu podczas wchodzenia w kontakt z kontrolą lotów.
 • Należy mówić wyraźnie i powoli, aby kontrola lotów mogła zrozumieć każde słowo.
 • Nie należy przerywać innych rozmów ani zakłócać pasma.
 • Należy słuchać uważnie informacji przekazywanych przez kontrolę lotów i przestrzegać ich.
 1. Jakie są konsekwencje złamania zasad korzystania z częstotliwości lotniczej?

Niezachowanie zasad korzystania z częstotliwości lotniczej może prowadzić do poważnych konsekwencji dla bezpieczeństwa lotów. Może to skutkować sankcjami w postaci nałożenia grzywien lub nawet zakazu lotów. Dlatego też, każdy pilot powinien przestrzegać określonych zasad i szanować pasma częstotliwości lotniczej.

Podsumowując, częstotliwość lotnicza jest kluczowym elementem bezpieczeństwa podczas lotu. Wymaga ona jednak znajomości określonych pasm oraz zasad korzystania z nich. Dlatego też, każdy pilot powinien dokładnie poznać tematykę pasm częstotliwości oraz szanować ich przepisy.

Author: teraonline.info.pl