Właściwości centrali telefonicznej

W czasie dynamicznego postępu technologicznego, nawet małe przedsiębiorstwa decydują się na inwestycję w zmodernizowaną infrastrukturę teleinformatyczną. Oczywiście najczęściej pracownicy prowadzą rozmowy drogą mailową, jednak nie zawsze jest to wygodne, szczególnie wówczas, gdy trzeba przekazać proste i szybkie polecenia a nie chcemy zaśmiecać skrzynki. Taką swobodną komunikację wewnętrzną umożliwia centrala telefoniczna.

Pierwsza centrala telefoniczna została uruchomiona aż sto trzydzieści lat temu. Obsługiwana była manualnie przez wyspecjalizowanych pracowników oraz zapewniała nawiązanie 2 rozmów telefonicznych jednocześnie. Oczywiście dzisiaj to nie wystarcza, dlatego współczesne centrale są w pełni zautomatyzowane. Zamiast dwóch połączeń możemy odbywać aż kilkaset jednoczesnych rozmów, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych ogólnokrajowych czy międzynarodowych.

Jakie są możliwości?
Obecnie klienci mogą wybierać między różnymi rodzajami central. Najczęściej w wyborze operatora telekomunikacyjnego, bierze się pod uwagę jego dane i możliwości dostosowania się do potrzeb klienta. Z analiz rynkowych wynika, że najczęściej w firmach stosuje się centralę abonencką PBX, czyli Private Branch Exchange, która jest własnością firmy. Zadaniem takiej centrali jest umożliwienie rozmów wewnętrznych, przy jednoczesnym dbaniu o to, aby połączenia zewnętrzne nie były zakłócane. Trochę tańszym, lecz równie popularnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw jest centrala IP-PBX. Nie wykorzystuje ona linii telefonicznych a szerokopasmowe łącza internetowe, co pozwala znacząco ograniczyć koszty jej wdrożenia. W tym przypadku rozmowy telefoniczne generowane są za pośrednictwem usługi internetowego protokołu komunikacyjnego IP, co pozwala na połączenia głosowe o bardzo dobrej jakości. Rozwiązanie to jest oparte o technologię VoIP, co szczególnie sprzyja firmom, których struktura jest międzynarodowo rozproszona. Po prostu rozmowy międzynarodowe są zdecydowanie tańsze. Należy tu jedna podkreślić, że bezpieczeństwo rozmów internetowych będzie słabsze niż w przypadku telefonii standardowej.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Innowacyjne centrale telefoniczne dają szansę efektywnej integracji zastosowanych wcześniej wyjść i umożliwiają kontrolę kosztów połączeń. Pracodawca może monitorować służbowe telefony pracowników, stosując pewne ograniczenie jak zablokowanie możliwości wysyłania wiadomości premium lub zablokowanie konkretnych numerów telefonu. Tak naprawdę możliwości jest wiele i każda oferta będzie skrojona na miarę potrzeb klienta.

Kategorie: Centrale telefoniczne,