Współczesne centrale telefoniczne

Centrala telefoniczna to nazwa na zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona zazwyczaj z urządzeń komutacyjnych, które są odpowiedzialne za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych, których zadaniem jest zagwarantowanie prawidłowej pracy centrali.

Współczesne centrale telefoniczne możemy podzielić na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych. Pierwsza centrala telefoniczna została uruchomiona w 1878 w New Haven i umożliwiała przeprowadzenie dwóch jednoczesnych rozmów telefonicznych. Dzisiaj mamy zdecydowanie więcej możliwości.

Centralka stacjonarna
Decydując się na tą wersję musisz pamiętać o tym, że każda zmiana siedziby firmy będzie wiązała się również z fizycznym przenoszeniem centrali, co będzie bardzo uciążliwe również pod kątem finansowym, ponieważ wiąże się to z instalacją konkretnej infrastruktury. Należy również zaznaczyć, że fizyczna centralka będzie obsługiwać tylko i wyłącznie telefony stacjonarne, co w czasie, kiedy większość pracy wykonujemy zdalnie przez telefony komórkowe jest zwyczajnie mało funkcjonalne. Co więcej, stacjonarna centralka jest dość droga w utrzymaniu, ponieważ zwiększa zużycie prądu i wymaga zatrudnienia specjalnego pracownika do obsługi systemu. W przypadku nagłej awarii to twoje przedsiębiorstwo ponosi wszelkie koszty wiążące się z naprawą oraz z brakiem stałego kontaktu ze swoimi klientami.

Centralka wirtualna
Zdecydowanie się na wirtualną centralę telefoniczną jest o wiele lepszym wyjściem w naszych czasach, ponieważ umożliwia ona nam szybki i łatwy kontakt zarówno stacjonarnie, jaki i mobilnie. Znacznie prościej zatem zintegrować system pracy biurowej z taką, która jest wykonywana zdalnie. Kolejną zaletą jest to, że jako klient nie ponosisz żadnych opłat związanych z serwisowaniem i instalacją infrastruktury telekomunikacyjnej, ponieważ wyręcza cię w tym wybrany operator. Dodatkowo w przypadku przeciągającej się awarii operator wypłaca klientowi odszkodowanie. Widać więc, że centrala telefoniczna została udoskonalona o innowacyjne, wirtualne rozwiązania, dlatego lepiej zmienić system, tym bardziej, że za parę lat nikt już nie będzie używał wersji stacjonarnej.

Kategorie: Centrale telefoniczne,