Wybieramy centralę telefoniczną

Dzisiejsze centrale telefoniczne to nie tradycyjny sprzęt analogowy kojarzący się ze starymi filmami. Obecnie coraz częściej stosuje się rozwiązania cyfrowe, które zdecydowanie ułatwiają proces instalacji i samo użytkowanie centrali. 

W sytuacji, gdy nasza firma się rozrasta i wiemy, że urządzeń komunikacyjnych będzie coraz więcej, lepiej postawić na rozwiązania cyfrowe. Tego rodzaju centrale posiadają technologie IP, co zapewnia wysoce wydajną i dość elastyczną komunikację. Najistotniejszą zaletą tego urządzenia będzie obsługa dodatkowych aplikacji jak poczta głosowa, telefonia bezprzewodowa DECT, integracja z telefonią internetową CTI, obsługa zdalnych oddziałów oraz pracowników.

PBX i IP-PABX
Ze znanych telefonicznych central cyfrowych można wyodrębnić dwa główne typy – PBX, czyli Private Branch Exchange oraz IP-PABX, czyli Internet Protocol Private Automatic Branch Exchange. Pierwszy typ jest prywatną centralą abonencką, którą administruje użytkownik, tworzący wewnętrzną sieć telefoniczną. W tym wypadku realizację połączeń zewnętrznych umożliwia podłączenie do centrali zewnętrznej operatora telekomunikacyjnego. Zdecydowanym atutem wdrożenia tego typu urządzeń jest to, że pozwala on w dużym stopniu zmniejszyć ilość zewnętrznych linii telefonicznych. To wszystko przekłada się na niższe koszty. Z kolei owoczesne prywatne centrale telefoniczne IP-PABX działają wykorzystując protokół komunikacyjny IP. Pozwala on między innymi na implementacje telefonii internetowej. Warto tu zaznaczyć, że usługi działające w normalnych sieciach komputerowych pozwalają na znacznie obniżenie kosztów telefonicznych rozmów, ponieważ firma, która posiada kilka niezależnych od siebie placówek nie będzie musiała korzystać z usług operatora telekomunikacyjnego. Dodatkowo centrale IP pozwalają również na implementacje usług jak np. wideo telefonia IP bądź wideokonferencja.

Co wybrać?
Chcąc wybrać właściwą centralę telefoniczną trzeba dokładnie zanalizować potrzeby przedsiębiorstwa oraz przyszłe, potencjalne usługi, jakie firma może świadczyć albo jakie mogą być jej świadczone. Małe firmy z niewielką liczbą pracowników mogą spokojnie zdecydować się na tańszą centralę analogową. Z kolei duże firmy, które posiadają kilka placówek i wielu pracowników powinny zainwestować w centralę cyfrową, co pozwoli znacznie zminimalizować koszty. Najczęściej jest tak, że do danej centrali telefonicznej trzeba dokupić dedykowane serie telefonów, umożliwiające zaawansowaną obsługę ruchu telefonicznego oraz najwyższą jakość połączeń.

Kategorie: Centrale telefoniczne,